KLUB GORSKIH KOLESARJEV VOLJA
Slovenski gorniški klub Skala – zveza gorniških klubov
Postojnska 20, 1000 Ljubljana
Letno članarino 10 EUR nakažite na TRR št: SI56 6100 0000 6522 530